Bản tin thuế

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Bản tin thuế

Nằm trong chương trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ Tài Chính, từ ngày 6 – 8/12/2017 vừa qua, Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam đã làm việc với đoàn kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ của Bộ Tài chính. Với mục đích đánh giá việc thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ, cũng như tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán, đồng thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã có những buổi làm việc nghiêm túc và tích cực với HSK Việt Nam.

Theo kết quả mới được Bộ Tài chính công bố, Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam tự hào đã là một trong những doanh nghiệp được xếp loại chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu (tốt). Đây là kết quả của sự nghiêm túc trong tuân thủ các chuẩn mực, quy định về quản lý, và là bằng chứng cho những nỗ lực không ngừng để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ của HSK Việt Nam trong thời gian qua.

Chúng tôi xin được vui mừng thông báo kết quả trên với Quý khách hàng, đồng thời hy vọng được tiếp tục phục vụ và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Quý khách hàng tại Việt Nam.

Chúng tôi xin được gửi web-site kèm theo: