Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2017

Bản tin thuế

Công văn số 2943/TCT-TNCN về quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế

Ngày 04/07/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2943/TCT-TNCN về về việc quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế thu nhập cá nhân trước thời điểm ngày 01/7/2013. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp cá nhân được nhận thu nhập sau thuế và phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế được thực hiện như sau:

– Giai đoạn trước ngày 01/7/2013, thực hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính và các Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế: công văn số 1578/TCT-TNCN ngày 28/4/2009; công văn số 3565/TCT-TNCN ngày 14/9/2010 và công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/01/2014. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc không được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

– Công thức quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập trước thuế trong giai đoạn trước ngày 01/7/2013 theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC còn chưa được khoa học. Vì vậy, tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC Cụ thể, từ ngày 01/7/2013 thực hiện quy đổi thu nhập không bao gồm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ khi thực hiện quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế.

 

Công văn số 2767/TXNK-CST về phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công

Ngày 26/07/2017, Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan, đã ban hành Công văn số 2767/TXNK-CST về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa của hợp đồng gia công khi chuyển tiêu thụ nội địa từ ngày 1/9/2016, đã nộp thuế với cơ quan thuế nội địa. Nội dung cụ thể như sau:

Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại thuế khác (nếu có) cho cơ quan hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo đối với trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công nhưng đã thực hiện kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế nội địa từ ngày 1/9/2016 (ngày Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực), trong đó nêu rõ từng sắc thuế phải nộp theo từng năm và đề xuất nội dung xử lý.

 

Công văn số 3329/TCT-TNCN về kê khai, nộp thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Ngày 27/07/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 3329/TCT-TNCN về kê khai, nộp thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do công ty mẹ tại nước ngoài chi trả thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế đối với phần thu nhập nêu trên. Đối với phần thu nhập nhận được từ công ty tại Việt Nam, công ty tại Việt Nam tạm khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.

 

Công văn số 2935/TCT-CS về tỷ giá tính thuế của Nhà thầu nước ngoài

Ngày 03/07/2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2935/TCT-CS về tỷ giá tính thuế của Nhà thầu nước ngoài. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam) thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam như sau:

– Đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016 (ngày Quyết định số 2730/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành): Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

– Đối với giai đoạn từ ngày 04/01/2016 cho đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

 

Công văn số 46632/CT-TTHT về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp chế xuất

Ngày 10/07/2017, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 46632/CT-TTHT về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp chế xuất. Nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất, thực hiện dự án đầu tư thiết kế, sản xuất và lắp đặt các thiết bị, tủ bảng điện, tủ điều khiển các loại, hệ thống điện cho tàu thủy; sản xuất và gia công thanh đồng, gia công cơ khí các thiết bị phụ tùng chuyên dụng cho tàu thủy để xuất khẩu (100%) sản phẩm sản xuất ra. Công ty đang có kế hoạch bán những sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa thì đề nghị Công ty liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định trường hợp của Công ty có được bán sản phẩm do Công ty sản xuất vào thị trường nội địa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại không.

Trường hợp, Công ty được phép bán hàng hóa vào nội địa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại thì doanh nghiệp nội địa nhập khẩu sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định. Công ty (người bán hàng) lập hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”, để giao cho doanh nghiệp nội địa (người mua hàng) theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính.

Liên quan đến chính sách về thủ tục hải quan và hoạt động xuất nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

Công văn số 2978/TCT-CS ngày 06/7/2017 về việc xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam  và thuế nhà thầu đối với hoạt động đặt phòng trực tuyến thông qua các Công ty có trụ sở tại nước ngoài (NTNN) kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trc tuyến

Do khách hàng là người trực tiếp sử dụng dịch vụ phòng của các Cơ sở lưu trú, NTNN chỉ là đơn vị trung gian môi giới đặt phòng hưởng hoa hồng nên Cơ sở lưu trú có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho khách hàng theo giá bán đã bao gồm cả tiền hoa hồng phải trả cho NTNN. Cơ sở lưu trú được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tiền hoa hồng trả cho NTNN và được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ NTNN theo quy định hiện hành.

 

Công văn số 48185/CT-TTHT ngày 18/7/2017 về việc trả lời chính sách thuế

Trường hợp đơn vị nộp thay cá nhân người nước ngoài số tiền thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp đối với thu nhập toàn cầu thì khoản chi phí này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của đơn vị nếu thỏa thuận trong hợp đồng phái cử nhân viên từ Nhật Bản sang Việt Nam làm việc giữa công ty con và công ty mẹ tại Nhật Bản có điều khoản về việc đơn vị thanh toán tiền thuế TNCN mà người lao động phải nộp.