Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2020

Bản tin thuế

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

Tiền lương Công ty TNHH một thành viên trả cho chủ sở hữu (duy nhất) của Công ty mẹ không được tính chi phí hợp lý hợp lệ

Ngày 27/02/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn 697/CT-TTHT về chi phí được trừ đối với khoản tiền lương, tiền công của chủ đầu tư. Theo đó, Công ty là Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu (nhà đầu tư), trong đó cá nhân là chủ sở hữu duy nhất của nhà đầu tư. Về bản chất, Công ty là do một cá nhân làm chủ nên khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản phúc lợi khác (không phân biệt có tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ.

 

Chí phí tiền lương, ăn, ở, đi lại cho cá nhân (thành viên góp vốn) trước thời điểm thành lập doanh nghiệp không được tính là phí hợp lý hợp lệ

Ngày 17/02/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 627/CT-TTHT về chi phí tính thuế TNDN đối với khoản tiền lương, tiền công. Theo đó, trường hop nhà đầu tư có văn bản bổ nhiệm cá nhân (thành viên góp vốn) thay mặt các nhà đầu tư để thực hiện các thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp thì chi phí tiền lương, ăn, ở, đi lại… cho cá nhân trước khi doanh nghiệp được thành lập, không được xác định là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

 

Không được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư

Ngày 05/03/2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 779/CT-TTHT về ưu đãi thuế TNDN. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không có Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà chỉ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

 

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Cá nhân được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN trong trường hợp thay đổi hình thức hợp đồng lao động

Ngày 25/02/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4303/CT-TTHT về chính sách thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Công ty phát sinh người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Công ty đã khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến, sau đó Công ty chuyển đổi hình thức hợp đồng lao động và khấu trừ thuế TNCN 10 %: Do người lao động chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Công ty và thực tế đang làm việc ở Công ty tại thời điểm ủy quyền quyết toán thì người lao động được ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

 

Năm đầu thành lập doanh nghiệp được miễn phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 về lệ phí môn bài. Nghị định có một số nội dung nổi bật như sau:

Thứ nhất, thêm ba trường hợp được miễn lệ phí môn bài, bao gồm: Năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12), ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) và trường phổ thông công lập, mầm non công lập,

Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài,

Thứ ba, không phải nộp lệ phí nếu ngừng sản xuất kinh doanh,

Thứ tư, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm nên lệ phí môn bài khi kết thúc thời gian được miễn có thể chỉ phải nộp bằng ½ mức quy định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

 

Mã số thuế (“MST”) của địa điểm kinh doanh sẽ được cơ quan thuế thông báo sau khi cấp

Ngày 02/03/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 9000/CT-TTHT về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản.Theo đó, sau khi cơ quan thuế (được giao quản lý địa điểm kinh doanh) cấp MST 13 số sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh biết để sử dụng MST này khi kê khai nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Hiện nay, cơ quan thuế chưa liên thông với cơ quan ĐKKD về thông tin MST 13 số cấp cho địa điểm kinh doanh.

Nếu địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động, cơ quan ĐKKD sẽ tự truyền thông tin sang cho cơ quan thuế để cập nhật vào hệ thống TMS.

 

Chi nhánh phải tự mình đứng tên hợp đồng và hóa đơn thuê trụ sở

Ngày 21/01/2020, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3351/CT-TTHT về chi phí thuê văn phòng. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng nhưng thực tế không sử dụng mà cho Chi nhánh sử dụng thì các bên phải xem xét điều chỉnh hợp đồng để làm cơ sở phát hành hóa đơn theo đúng tên người thuê là Chi nhánh.

Việc kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với Chi nhánh thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

 

Đề xuất chậm nộp 5 tháng thuế GTGT, thuê đất cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19

Ngày 10/03/2020, Bộ Tài chính công bố dự thảo nghị định gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các nhóm ngành kinh tế gồm:

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản phẩm từ cao su; sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ôtô (trừ sản xuất, lắp ráp ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống);

Vận tải đường sắt; đường bộ; đường thủy; hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng được gia hạn 5 tháng đối với tiền thuế GTGT.

Tuy chưa phải đóng ngay, các đối tượng nộp thuế vẫn phải kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định hiện hành.

Chi tiết dự thảo, vui lòng xem tại: https://www.mof.gov.vn

 

Ân hạn thuế do dịch Covid-19 phải nộp hồ sơ và xét duyệt từng trường hợp

Ngày 03/03/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Công văn yêu cầu Cục thuế các tỉnh chủ động hướng dẫn và kịp thời giải quyết chính sách gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch Covid-19.

Theo đó, doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch Covid-19 thuộc trường hợp được ân hạn nộp thuế theo khoản 1 Điều 31 và được miễn tiền chậm nộp theo khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Hồ sơ đề nghị ân hạn nộp thuế và miễn tiền chậm nộp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 31 và khoản 3 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thẩm quyền ân hạn nộp thuế là Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp; thẩm quyền miễn tiền chậm nộp là Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp (điểm a khoản 5 Điều 31, khoản 4 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC).

 

Ảnh hưởng dịch nCov, cá nhân nộp bản giấy quyết toán thuế TNCN 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh phải hẹn trước

Theo thông báo của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2019 chậm nhất là ngày 30/3/2020, riêng những hồ sơ có đề nghị hoàn thuế thì nên nộp sau thời hạn này.

Do đang có dịch Covid-19, Văn phòng Cục Thuế và tất cả 24 Chi cục Thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh đều không bố trí chỗ cho người nộp thuế đến lập tờ khai quyết toán như mọi năm. Người nộp thuế bắt buộc phải lập tờ khai quyết toán tại nhà hoặc công ty và nộp trực tuyến qua địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn .

Đối với hồ sơ quyết toán thuế, Cục thuế khuyến khích nộp qua đường bưu điện, nếu vẫn chọn cách nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục thuế thì phải đăng ký trước thời gian hẹn nộp hồ sơ trực tiếp.

Những thông tin về quyết toán thuế TNCN 2019 sẽ được Cục Thuế đăng tải chính thức trên website Cục Thuế (http://tphcm.gdt.gov.vn; www.hcmtax.gov.vn)

 

Bảo hiểm

Người nước ngoài “di chuyển nội bộ” được miễn đóng bảo hiểm ý tế (“BHYT”) từ 1/2/2020

Ngày 18/2/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 288/BHXH-QLT về việc đóng BHYT đối với lao động người nước ngoài.

Công văn thông báo người lao động nước ngoài sang Việt Nam theo hình thức “di chuyển nội bộ” sẽ được miễn đóng BHYT kể từ ngày 1/2/2020 trở đi. Riêng những người có sử dụng thẻ BHYT để KCB trong tháng 2/2020 thì bắt đầu ngừng đóng từ 1/3/2020.

Người nước ngoài “di chuyển nội bộ” sang Việt Nam được hiểu bao gồm: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại ở Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng (khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP).

 

Quy trình khấu trừ tiền nợ bảo hiểm xã hội (“BHXH”) vào tài khoản của doanh nghiệp

Ngày 17/1/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 100/QĐ-BHXH về quy trình thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại. Quy trình này nhằm thực thi sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và các ngân hàng thương mại (nơi doanh nghiệp có tài khoản) để tiến hành việc trích trừ nợ BHXH vào tài khoản của doanh nghiệp.

Việc trích trừ tiền nợ BHXH vào tài khoản của doanh nghiệp đã được sự đồng ý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008.

 

Thay mới mức phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động, BHXH

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/4/2020 thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95.

Theo đó, từ thời điểm có hiệu lực, Nghị định 28 sửa đổi, bổ sung nhiều mức xử lý đối với các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực nêu trên.