Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

From HSKV

Nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các Quý khách hàng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng như giới thiệu các dịch vụ của Công ty chúng tôi đến với các khách hàng tiềm năng khác. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực từng ngày để đáp ứng được các nhu cầu của Quý khách hàng.

Về Chúng Tôi

Vì sao nên chọn chúng tôi?

Công ty được chứng nhận,Tư vấn mang tính xây dựng vì mục đích hoàn thiện,Người cố vấn,Chuyên gia trong nhiều lĩnh vực

XEM THÊM

Dịch vụ

Dịch vụ Kế toán(Dịch vụ đảm bảo,Dịch vụ ghi sổ kế toán,Dịch vụ kế toán), và Kiểm toán(Lập báo cáo thuế,Tư vấn thuế,Hồ sơ chuyển giá),Thuế,Khác

XEM THÊM

Hỏi đáp

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam,Thuế,TNCN,VAT,CIT,Thuế nhà thầu nước ngoài,Hệ thống kế toán,Các vấn đề liên quan đến nhân sự,Tài chính

XEM THÊM

BẢN TIN THUẾ

Newsletter

BẢN TIN THUẾ THÁNG 06/2020

Quản lý thuế Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 Ngày 13/06/2019, Quốc hội ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nội dung thay đổi nổi bật của Luật Quản lý thuế được thể hiện như sau: a) Về đăng ký thuế Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. b) Về thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế Thời hạn 03 ngày làm việc kể từ...

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, sửa đổi quy định về tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau: Tổng chi phí lãi vay...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2020

Quản lý thuế Hướng dẫn triển khai một số nội dung của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính (“BTC”) ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. – Gia hạn nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”): Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định hiện hành. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế...