Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

From HSKV

Nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các Quý khách hàng đã luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng như giới thiệu các dịch vụ của Công ty chúng tôi đến với các khách hàng tiềm năng khác. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực từng ngày để đáp ứng được các nhu cầu của Quý khách hàng.

Về Chúng Tôi

Vì sao nên chọn chúng tôi?

Công ty được chứng nhận,Tư vấn mang tính xây dựng vì mục đích hoàn thiện,Người cố vấn,Chuyên gia trong nhiều lĩnh vực

XEM THÊM

Dịch vụ

Dịch vụ Kế toán(Dịch vụ đảm bảo,Dịch vụ ghi sổ kế toán,Dịch vụ kế toán), và Kiểm toán(Lập báo cáo thuế,Tư vấn thuế,Hồ sơ chuyển giá),Thuế,Khác

XEM THÊM

Hỏi đáp

Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam,Thuế,TNCN,VAT,CIT,Thuế nhà thầu nước ngoài,Hệ thống kế toán,Các vấn đề liên quan đến nhân sự,Tài chính

XEM THÊM

BẢN TIN THUẾ

Newsletter

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2021

Quản lý thuế Kỳ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN và hóa đơn Ngày 26/01/2021, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 110/CTBNI-TTHT hướng dẫn về kỳ kê khai thuế GTGT, TNCN và hóa đơn. Nội dung cụ thể như sau: Công ty có tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề (năm 2020) trên 50 tỷ đồng thì sang năm 2021, Công ty thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNCN theo tháng. Đối với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu...

Công văn số 271/TCT-TTKT ngày 27/01/2021 giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 271/TCT-TTKT V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021   Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 5/11/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2020

Quản lý thuế Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 39/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 30/2020/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế. Thông tư số 105/2020/TT-BTC thay thế Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế; Điều...