Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2016

Bản tin thuế

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Ngày 04/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP (“Nghị định 139”) quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, có những nội dung đáng chú ý như sau:

Mức thu lệ phí môn bài được quy định mới như sau:

– Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ 3.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng;

+ 2.000.000 đồng/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;

+ 1.000.000 đồng/năm đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

– Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

+ 1.000.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm;

+ 500.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm;

+ 300.000 đồng/năm nếu có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm.

Nghị định 139 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

 

Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, bỏ quy định: Tài khoản (TK) của bên mua và của bên bán phải là TK đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy, theo quy định mới này thì TK của bên mua và bên bán khi không thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế thì nếu đảm bảo đủ các điều kiện, đơn vị vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, khi bên mua thanh toán từ TK của bên mua sang TK bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hoặc bên mua thanh toán từ TK của bên mua mang tên chủ DNTN sang TK bên bán sẽ không cần đăng ký TK với cơ quan thuế.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

 

Công văn số 13959/BTC-TCHQ về thời điểm nộp C/O.

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC-TCHQ gửi Cục hải quan các tỉnh/thành phố hướng dẫn về thời hạn nộp chậm Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) sau thời điểm nhập khẩu. Theo công văn này, trong trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, mức thuế suất MFN sẽ được áp dụng. Quy định này áp dụng với tất cả các mẫu C/O trừ C/O mẫu VK theo Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam và Hàn Quốc. Quy định này được áp dụng cho các tờ khai đăng ký từ ngày 14/9/2016.

 

Công văn số 15249/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT

Ngày 26/10/2016, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 15249/BTC-TCT về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, đối với những trường hợp xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán (nhà cung cấp) là có thật; hóa đơn do người bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định và việc không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế chỉ là hành vi vi phạm thủ tục thì người mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ theo quy định. Cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với bên bán/bên mua chưa đăng ký/thông báo tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

 

Công văn số 4569/TCT-DNL về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng khách hàng

Ngày 03/10/2016, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn số 4569/TCT-DNL về việc lập hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng khách hàng.

Theo đó, Trường hợp Công ty Mobifone khuyến mại hàng hóa cho khách hàng nhưng không đáp ứng theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại hoặc tặng quà cho khách hàng nếu khách hàng không lấy hóa đơn GTGT thì cuối mỗi ngày đơn vị bán hàng, cung cấp dịch vụ thuộc Mobifone lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính, kê khai, nộp thuế GTGT kèm theo bảng kê chi tiết mặt hàng khuyến mại, quà tặng theo từng khách hàng (không phân biệt giá trị khuyến mại trên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng).

Trường hợp Công ty Mobifone ký hợp đồng thuê các tổ chức thực hiện tổ chức sự kiện, hội nghị chăm sóc khách hàng trong đó có quy định đơn vị tổ chức sự kiện, hội nghị chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm tặng quà cho khách hàng tham dự, giá trị hợp đồng đã bao gồm quà tặng thì đơn vị tổ chức sự kiện lập hóa đơn theo tổng giá trị hợp đồng theo quy định. Công ty Mobifone không phải lập hóa đơn đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ tặng khách hàng.

 

Quyết định số 2128/QĐ-BTC về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 về việc thí điểm khai thuế GTGT, thuế TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân.

Theo đó, áp dụng thí điểm đối với:

– Cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và

– Thuộc quản lý của cơ quan thuế tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; và

– Có nhu cầu khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2016 đến hết tháng 12/2017.

Cá nhân thực hiện khai thuế điện tử đảm bảo các điều kiện thực hiện giao dịch thuế điện tử theo quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015.

Sau khi kết thúc thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ có báo cáo đến Bộ Tài chính kết quả và đề xuất phương án triển khai trên diện rộng.

Quyết định 2128/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 04/10/2016.

 

Trả lời của BHXH Việt Nam về lương theo hiệu quả công việc

Công ty tại Hà Nội dự định thành lập bộ phận kinh doanh và lương được tính theo 2 phần là lương cơ bản và lương KPI tính theo hiệu quả, năng lực hoàn thành công việc trong tháng. Công ty hỏi, lương KPI có tính đóng BHXH không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã có công văn trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXHngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, khoản lương KPI tính theo hiệu quả, năng lực hoàn thành công việc gắn với ngày công thực tế trong tháng không thuộc tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định.