Vì sao nên chọn chúng tôi?

1. Công ty được chứng nhận

Chúng tôi được cấp phép hoạt động bởi Bộ Tài chính Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 084/KDKT) và là thành viên của Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA). Chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực được ban hành bởi VACPA, VTCA và VICA cũng như các quy định của Việt Nam. Ngoài ra, để dảm bảo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, chúng tôi tuân thủ các chuẩn mực về chất lượng và bảo mật của tập đoàn HSK, tập đoàn hàng đầu về thuế và tư vấn tại Nhật Bản.

2. Tư vấn mang tính xây dựng vì mục đích hoàn thiện

Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi không đơn thuần kết thúc bằng báo cáo kiểm toán, mà chúng tôi cam kết đưa ra phản hồi cần thiết cho thành công của khách hàng tại Việt Nam trong dài hạn. Đội ngũ kiểm toán viên của chúng tôi giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế (bên cạnh kiểm toán), và trong quá trình kiểm toán, chúng tôi thường cung cấp tư vấn về thuế, lĩnh vực mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) quan tâm, cùng với các lĩnh vực khác vì mục đích hoàn thiện trong quá trình hoạt động.

3. Người cố vấn

Thông thường, công ty mẹ có thể yêu cầu các chuẩn mực kinh doanh nghiêm ngặt (đặc biệt là trong lĩnh vực liên quan đến kiểm soát nội bộ) hoặc việc thực hành mà không phổ biến tại Việt Nam. Đối với các kế toán trưởng, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bạn và giúp các bạn hiểu được các yêu cầu một cách hiệu quả. Đối quản lý nước ngoài, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt trong thực hành thông thường mà vẫn đảm bảo việc thực hiện thông suốt các yêu cầu của các bạn tại Việt Nam. Chúng tôi có các đối tác, quản lý và nhân viên với kinh nghiệm lâu năm làm việc cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài.

4. Chuyên gia trong nhiều lĩnh vực:

Chúng tôi có những chuyên gia có kinh nghiệm phong phú trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm, nhưng không giới hạn, như sau:

 • - Sản xuất
 • - Dịch vụ
 • - Thương mại
 • - Bán lẻ
 • - Bất động sản
 • - Xây dựng
 • - Công nghệ thông tin
 • - Quỹ đầu tư
 • - Nông nghiệp
 • - Công ty trong nước
 • - Công ty liên doanh
 • - FDI - Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • - Công ty nhà nước
 • - Viễn thông
 • - Cho thuê
 • - Khách sạn
 • - Du lịch
 • - Điện
 • - Xăng dầu
 • - Hàng không
 • - Khai thác mỏ
 • - Hóa chất