Dịch vụ

1.Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán

Mang đến lợi ích cho bạn

Service 1Một vài người nghĩ rằng kiểm toán đơn giản chỉ để đáp ứng các yêu cầu theo luật định. Chúng tôi không muốn dừng lại tại đó. Chúng tôi mong muốn mang đến các lợi ích gia tăng cho khách hàng. Khi cung cấp dịch vụ, chúng tôi luôn ghi nhớ sẽ mang lại các lợi ích sau cho bạn:
– giảm thiểu các rủi ro về thuế
– tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ

1.Dịch vụ đảm bảo

Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định

Chúng tôi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính theo luật định được trình bày bằng VND.

Kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính theo luật định được trình bày bằng VND. Tuy nhiên, một số công ty trình bày báo cáo tài chính bằng ngoại tệ và chuyển đổi sang VND để đáp ứng yêu cầu luật định. Tùy theo nhu cầu của công ty, chúng tôi sẽ phát hành báo cáo kiểm toán cho báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ cùng với báo cáo tài chính theo luật định.

Kiểm toán báo cáo tài chính lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Soát xét hàng tháng/ hàng quý

Dựa trên các thủ tục đã được thỏa thuận trước, chúng tôi sẽ tùy chỉnh mức độ kiểm tra chi tiết để đáp ứng được nhu cầu của bạn trong việc phát hiện các vấn đề ở hệ thống kiểm soát nội bộ, các rủi ro tiềm tàng về thuế cũng như các sai sót trong báo cáo tài chính một cách kịp thời. Đối với các công ty mới thành lập có số lượng nghiệp vụ ít, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ soát xét theo quý.

2.Dịch vụ ghi sổ và kế toán

Dịch vụ ghi sổ kế toán và thuê ngoài

Chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán từ nhập liệu kế toán cho đến lập báo cáo tài chính. Chúng tôi có thể gửi nhân viên của chúng tôi đến công ty của bạn để nhập liệu hoặc thực hiện dịch vụ ghi sổ kế toán từ văn phòng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chỉ định các chuyên gia của chúng tôi làm kế toán trưởng cho công ty của bạn.

Kế Toán Online

Sử dụng phần mềm Chat chuyên dùng trong doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ ghi sổ kế toán và lập tờ khai thuế. Phần mềm Chat giúp nâng cao hiệu quả công việc, thông tin được quản lý thống nhất hơn, tạo ra môi trường làm việc tập trung, giúp Ban Giám đốc có thể chuyên tâm giải quyết các công việc chuyên môn của mình.

https://lp.chatwork.com/vi/accounting/

Lập báo cáo tài chính

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lập báo cáo tài chính và các thuyết minh đính kèm.

Lập bộ dữ liệu phục vụ cho hợp nhất

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lập bộ dữ liệu phục vụ cho việc hợp nhất báo cáo tài chính theo yêu cầu của công ty mẹ.

Chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS/US GAAP

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ bạn chuyển đổi báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam sang IFRS hoặc US GAAP.

3. Dịch vụ kế toán

Kiếm soát nội bộ

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc xây dựng hoặc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hệ thống và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tích hợp SOX và hỗ trợ việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo yêu cầu của công ty mẹ.

Thiết kế hệ thống kế toán giá thành

Lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp là vấn đề quan trọng đối với các công ty sản xuất. Chúng tôi hỗ trợ bạn xây dựng hoặc cải thiện phương pháp tính giá thành phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của công ty bạn.

Cài đặt hệ thống/ phần mềm kế toán

Chuẩn mực kế toán Việt Nam yêu cầu hệ thống tài khoản cũng như chính sách kế toán khác biệt so với quốc gia của bạn. Chúng tôi giúp bạn trong việc thiết lập phần mềm kế toán phù hợp với quy định của pháp luật tại Việt Nam cũng như phù hợp với các yêu cầu từ công ty mẹ. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong việc cài đặt và thiết lập phần mềm kế toán.

2. Thuế

Service 2Thuế đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của tất cả các công ty. Xác định rủi ro liên quan đến thuế không những giúp bạn giảm thiểu các rủi ro mà còn giúp bạn xây dựng kế hoạt dòng tiền một cách hiệu quả. Hãy để chúng tôi cùng giải quyết các mối quan tâm của bạn.

1. Lập báo cáo thuế

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc lập và nộp các hồ sơ khai thuế, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN). Chúng tôi cũng cung cấp sự hỗ trợ trong việc hoàn thuế GTGT cũng như các khoản thuế khác.

2. Tư vấn thuế

Tư vấn chung về thuế/ Dịch vụ tư vấn thường xuyên

Chúng tôi giúp bạn cập nhật với các quy định về thuế mới nhất bằng cách trả lời các câu hỏi của bạn một cách kịp thời. Chúng tôi cũng nghiên cứu các bộ luật, quy định hiện hành áp dụng cho các giao dịch đặc thù của công ty bạn. Nếu bạn muốn biết công ty mình có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế hay không, các chuyên gia chúng tôi sẽ giúp bạn. Với vai trò là nhà tư vấn thuế, chúng tôi đưa ra các câu trả lời và lời khuyên kịp thời và phù hợp bằng cách hiểu rõ không những về các giao dịch mà bạn quan tâm mà còn về hoạt động kinh doanh của bạn.

Soát xét thuế

Qua dịch vụ soát xét thuế, chúng tôi kiểm tra tính tuân thủ các quy định về thuế ở công ty bạn. Thông qua đó, chúng tôi xác định các vấn đề cũng như các rủi ro về thuế. Sau đó, chúng tôi giúp bạn thiết lập các phương án cụ thể để giảm thiểu các rủi ro này trong tương lai. Chúng tôi cũng hỗ trợ bạn trong việc giải trình với cơ quan thuế khi có thanh tra thuế tại công ty.

Dịch vụ tư vấn về các giao dịch cụ thể

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu bạn băn khoăn về một giao dịch cụ thể hoặc một vấn đề thuế đặc thù, ví dụ như ảnh hưởng của thuế nhà thầu đối với một kế hoạch kinh doanh mới hoặc thuế liên quan đến các nhân viên người nước ngoài, hoặc các câu hỏi liên quan đến Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc xác định các ảnh hưởng của thuế cũng như các quy định liên quan.

3. Hồ sơ chuyển giá

Hồ sơ chuyển giá

Chuyển giá là một trong những vấn đề quan trọng nhất của lĩnh vực thuế quốc tế. Hiện nay, chuyển giá đang trở thành chủ đề nóng cho hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Việc không tuân thủ các quy định liên quan đến chuyển giá có thể dẫn đến một khoản phạt đáng kể cho công ty.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ làm hồ sơ chuyển giá bằng cách thực hiện các thủ tục cần thiết để xác định các vấn đề về chuyển giá cũng như đưa ra các khuyến nghị đối với những vấn đề này.

3. Khác

service03Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về cơ hội được phục vụ cho hoạt động kinh doanh của bạn. Dịch vụ của chúng tôi không giới hạn ở các khoản mục được nêu tại website của chúng tôi. Dịch vụ được đưa ra sau đây là những dịch vụ phổ biến mà chúng tôi cung cấp. Đề nghị của các bạn luôn được chúng tôi hoan nghênh.

Dịch vụ từng phần

Chúng tôi soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán và/hoặc tờ khai thuế theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó, chúng tôi báo cáo các phát hiện trong thư quản lý với mục đích giúp khách hàng phân bổ chi phí và nguồn lực một cách hợp lý để cải thiện hoạt động hoặc giải quyết các vấn đề quan tâm mà khách hàng đặt ra cho chúng tôi.

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Chúng tôi trợ giúp khách hàng tất cả các khía cạnh liên quan đến kế toán và thuế để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở những nội dung này, đăng ký kinh doanh, thiết lập hệ thống kế toán, đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT, tuyển kế toán, chuẩn bị nội quy công ty mà luật pháp nước sở tại yêu cầu, thiết kế thủ tục kiểm soát phù với kế hoạch kinh doanh, lập tờ khai thuế và cung cấp dịch vụ tư vấn mà khách hàng cần cho hoạt động hàng ngày.

Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo nhân viên bản địa. Bên cạnh việc hướng dẫn kế toán và thuế cho kế toán, chúng tôi đào tạo nhân viên cho khách hàng nhằm giúp họ quen với các chuẩn mực quốc tế ngoài Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ và minh bạch trong giao tiếp.

Thẩm định chi tiết Mua bán&Sáp nhập

Chúng tôi hỗ trợ trong tổ chức và hoàn thiện việc rà soát thẩm định chi tiết.

Dịch vụ liên quan khác

Chúng tôi hỗ trợ dịch báo cáo tài chính hoặc các chứng từ của Công ty (chính sách kế toán, hợp đồng lao động,…), hồ sơ có điều khoản chuyên môn, từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.