Chính sách riêng tư

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng và tín nhiệm của Quý khách hàng đã dành cho chúng tôi và chúng tôi xin đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được giữ bí mật hoàn toàn. Là một công ty kiểm toán, chúng tôi ý thức được rằng việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cũng như nghĩa vụ bảo mật thông tin của Quý khách hàng là trách nhiệm cao nhất của mình. Chính sách bảo mật này tóm tắt những thông tin chúng tôi thu thập về Quý khách hàng, hạn chế khi chia sẻ những thông tin này với những người khác, và làm thế nào chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của Quý khách hàng.
1. Định nghĩa về thông tin cá nhân
Những “thông tin cá nhân” là thông tin về Quý khách hàng, bao gồm tên, ngày tháng năm sinh và các thông tin khác mà có thể xác định Quý khách hàng là một cá nhân cụ thể cũng như các thông tin có thể dễ dàng kết hợp với các thông tin khác và, kết quả là có thể xác định Quý khách hàng.
2. Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bất cứ lúc nào khi Quý khách gửi cho chúng tôi một yêu cầu. Chúng tôi sẽ làm rõ mục đích của việc sử dụng thông tin và chỉ thu thập các thông tin thông qua các phương pháp được cho phép theo quy định của pháp luật.
3. Quản lý bảo mật thông tin
Chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn sự truy cập trái phép, sự mất mát, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân của Quý khách hàng.
4. Sử dụng các thông tin cá nhân
Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như sau:
1) trả lời những yêu cầu
2) để tiến hành nghiên cứu thị trường liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi
3) để theo dõi lịch sử quá trình sử dụng .v.v.. để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi
4) để tiến hành các nhiệm vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng để hiểu được người sử dụng, nhằm mục đích phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp được pháp luật cho phép và được mô tả dưới đây.
5. Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, trong phạm vi pháp luật cho phép và bất kỳ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nào được áp dụng, những thông tin không công khai nhất định có thể được tiết lộ trong các tình huống sau đây:
• Để tuân thủ sự thực thi quy trình pháp lý, kiện cáo hoặc yêu cầu từ cơ quan công quyền và chính phủ.
• Những thông tin đó là một phần của bất kỳ một thủ tục tố tụng hoặc thủ tục giải quyết tranh chấp được khởi xướng bởi chúng tôi hoặc chống lại chúng tôi, miễn là chúng tôi chỉ tiết lộ các thông tin cần thiết để trình bày, theo đuổi, hoặc bảo vệ chúng tôi chống lại các vụ kiện tụng và chúng tôi có những biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng các thông tin được tiết lộ không trở thành một vấn đề của hồ sơ công khai.
• Trong trường hợp quyền, tài sản hoặc phẩm cách của bên thứ ba đã bị vi phạm hoặc trong trường hợp các thông tin bạn cung cấp là chống lại trật tự công cộng, chúng tôi có thể thông báo cho cơ quan phòng chống tội phạm, chính quyền và/hoặc các bên thứ ba khác mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi của bạn.

Ngày xuất bản
Ngày 07 Tháng 07 Năm 2010

HSK Vietnam Audit Company Limited

Văn phòng Hà Nội (Trụ sở chính)
Điện thoại: +84 (0)24 3574 7057
+84 (0)24 3574 7056
Phòng 1108, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh
Quận Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 (0)28 3939 0196
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Phương, 31C Lý Tự Trọng
Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh