Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2019

2019-04-16
Bản tin thuế

Công văn số 576/CT-TT&HT về chính sách thuế Ngày 27/03/2019, Cục thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 576/CT-TT&HT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: Về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng: Doanh thu của Công ty từ hoạt động cho doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Doanh thu của...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2019

2019-03-18
Bản tin thuế

Công văn số 2141/CT-TT&HT về ưu đãi thuế TNDN Ngày 21/02/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2141/CT-TT&HT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp, Công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6531241232 chứng nhận lần đầu ngày 17/9/2015 do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cấp (thời gian hoạt động của dự án là 40 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu đến ngày 31/12/2055), địa điểm thực hiện...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2019

2019-02-14
Bản tin thuế

Công văn số 170/CT-TT&HT về hoàn thuế GTGT Ngày 08/01/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 170/CT-TT&HT về hoàn thuế GTGT. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế đang thực hiện hoạt động kinh doanh thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chế xuất có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào của giai đoạn trước khi chuyển đổi và tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó tiếp tục được...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2018

2019-01-16
Bản tin thuế

Công văn số 23613/CT-TT&HT về chính sách thuế Ngày 28/12/2018, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 23613/CT-TT&HT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: Từ ngày 01/02/2018 đến nay, Công ty có nhập khẩu lô hàng nguyên vật liệu sản xuất là sợi polyester, đã nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, sau đó Công ty phát hiện hàng bị lỗi kỹ thuật nên đã có thỏa thuận với nhà cung cấp xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp ở nước ngoài thì Công ty thực hiện thủ...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2018

2018-12-17
Bản tin thuế

Công văn số 74289/CT-TTHT về khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN Ngày 07/11/2018, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 74289/CT-TTHT về khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp nhân viên Công ty tham gia ủng hộ người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, tặng quà cho các thương bệnh binh, liệt sĩ và tài trợ cho bệnh viện công lập không thông qua quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2018

2018-11-15
Bản tin thuế

Công văn số 18044/CT-TT&HT về lập hóa đơn thanh lý nguyên vật liệu tồn kho Ngày 03/10/2018, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 18044/CT-TT&HT về lập hóa đơn thanh lý nguyên vật liệu tồn kho. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty có thanh lý nguyên vật liệu mua về để sản xuất sản phẩm do hết đơn hàng và không còn nhu cầu sử dụng. Nếu là nguyên vật liệu nhập khẩu thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 219/2013/TT-BTC...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 09/2018

2018-10-16
Bản tin thuế

Công văn số 14848/CT-TT&HT về chính sách thuế Ngày 04/09/2018, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 14848/CT-TT&HT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty đã nộp số thuế GTGT bị cơ quan Hải quan ấn định tại khâu nhập khẩu theo Quyết định lý do khai sai hồ sơ thanh khoản, hồ sơ hoàn thuế/ không thu và hồ sơ miễn thuế thì được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Điều15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Khoản...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2018

2018-09-14
Bản tin thuế

Công văn số 13119/CT-TT&HT về việc ưu đãi thuế TNDN Ngày 02/08/2018, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 13119/CT-TT&HT về việc ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư lần đầu do Ban quản lý các khu công nghiệp cấp ngày 14/09/2012 và thay đổi lần thứ 1 ngày 21/08/2013, chính thức đi vào hoạt động năm 2012 và có doanh thu năm 2013 để thực hiện dự án đầu tư: Gia công cơ khí chính xác, nhiệt luyện có...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2018

2018-08-14
Bản tin thuế

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau: Kể từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở sẽ chính thức được điều chỉnh tăng từ 1.300.000 lên 1.390.000 đồng/tháng. Với việc tăng lương cơ sở này thì mức lương, phụ cấp của cán bộ, công viên chức nhà nước sẽ được điều...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 06/2018

2018-07-16
Bản tin thuế

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế Ngày 22/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. Theo đó, chính sách ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế cụ thể như sau: Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo pháp luật về...

1 2 3 4 5 6