Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2019

2019-12-11
Bản tin thuế

Công văn số 22111/CT-TTHT về chính sách thuế Ngày 04/11/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 22111/CT-TTHT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng kí thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2019

2019-11-15
Bản tin thuế

Công văn số 2295/CT-TTHT về thuế suất thuế GTGT, chi phí thuế tính TNDN, thuế nhà thầu Ngày 08/10/2019, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 2295/CT-TTHT về thuế suất thuế GTGT, chi phí thuế tính TNDN, thuế nhà thầu. Nội dung cụ thể như sau: Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ lắp đặt, sửa chữa máy móc cho DNCX Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ lắp đặt, sửa chữa máy móc với doanh nghiệp ngoài Việt Nam, nhưng được chỉ định thực hiện tại doanh nghiệp chế xuất...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 09/2019

2019-10-16
Bản tin thuế

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nội dung thông tư có một số điểm nổi bật  như sau: Thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2019

2019-09-16
Bản tin thuế

Thông tư số 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ngày 30/08/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nội dung thông tư có một số điểm mới như sau: Bổ sung quy định về Tiêu chí xây dựng Danh sách doanh nghiệp có rủi ro về...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2019

2019-08-14
Bản tin thuế

Công văn số 1155/CT-TTHT về chính sách thuế đối với khoản phí bảo trì căn hộ chung cư Ngày 08/07/2019, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công văn 1155/CT-TTHT về chính sách thuế đối với khoản phí bảo trì căn hộ chung cư. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty mua căn hộ chung cư làm nơi ở cho người lao động làm việc tại Công ty, trong hợp đồng mua căn hộ có thoản thuận Công ty phải đóng các khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (2% tiền bán căn hộ)...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 06/2019

2019-07-05
Bản tin thuế

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 Ngày 13/06/2019, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Nội dung nổi bật của Luật Quản lý thuế được thể hiện như sau: – Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thức năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm. Tuy nhiên, quy định tại Khoản 2 Điều 44...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2019

2019-06-14
Bản tin thuế

Công văn số 41156/CT-TTHT về hóa đơn và doanh thu Ngày 31/05/2019, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 41156/CT-TTHT về hóa đơn và doanh thu. Nội dung cụ thể như sau: – Về xác định thuế suất thuế GTGT: Trường hợp Công ty ký hợp đồng sản xuất phần mềm với khách hàng tại Hàn Quốc và tiến hành nghiệm thu bàn giao cho bên thứ ba tại Việt Nam, được sử dụng tại Việt Nam theo từng giai đoạn đáp ứng các điều kiện về xuất khẩu hàng hóa tại chỗ theo quy...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2019

2019-05-20
Bản tin thuế

Công văn số 1285/TCT-DNNCN về việc xác định số thuế thu nhập cá nhân được giảm tại Khu kinh tế năm 2018 Ngày 08/04/2019, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 1285/TCT-DNNCN gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xác định số thuế thu nhập cá nhân được giảm tại Khu kinh tế năm 2018. Nội dung cụ thể như sau: Số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu khi quyết toán thuế TNCN năm 2018 theo quy định của Nghị...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2019

2019-04-16
Bản tin thuế

Công văn số 576/CT-TT&HT về chính sách thuế Ngày 27/03/2019, Cục thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành Công văn số 576/CT-TT&HT về chính sách thuế. Nội dung cụ thể như sau: Về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng: Doanh thu của Công ty từ hoạt động cho doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Doanh thu của...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2019

2019-03-18
Bản tin thuế

Công văn số 2141/CT-TT&HT về ưu đãi thuế TNDN Ngày 21/02/2019, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2141/CT-TT&HT về ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp, Công ty thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6531241232 chứng nhận lần đầu ngày 17/9/2015 do Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore cấp (thời gian hoạt động của dự án là 40 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu đến ngày 31/12/2055), địa điểm thực hiện...

1 2 3 4 5 6 7