Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2023

2023-11-20
Bản tin thuế

Chính sách thuế Doanh nghiệp chế xuất cung cấp hàng hóa vào nội địa không thuộc đối tượng sử dụng ngoại tệ Ngày 06/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 27077/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào thị trường nội địa (xuất khẩu hoặc xuất khẩu ủy thác vào thị trường nội địa) không thuộc đối tượng được phép sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, mọi giao dịch, thanh toán, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng của doanh...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 09/2023

2023-10-17
Bản tin thuế

Chính sách thuế Các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng Ngày 20/09/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4168/TCT-TVQT về các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng như sau: – Biên lai thuế mẫu CTT50 – Phiếu thu tiền mẫu CTT41 – Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B – Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng báo cáo Tổng cục Thuế thực hiện...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2023

2023-09-19
Bản tin thuế

Chính sách chung Tổng Cục thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ Ngày 18/08/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 3658/TCT-QLN hướng dẫn thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ như sau: Thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn Cục Thuế quản lý – Đối với tiền thuế nợ dưới 90 ngày: Gọi điện, gửi thư điện tử, ban hành thông báo, đôn...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2023

2023-08-18
Bản tin thuế

Chính sách thuế Quy trình kiểm tra thuế Ngày 14/07/2023, Tổng Cục thuế ban hành Quyết định số 970/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế như sau: Quyết định thay mới Quy trình kiểm tra thuế, gồm kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (doanh nghiệp), áp dụng kể từ ngày 14/7/2023. Theo đó, việc lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được ưu tiên thứ tự rủi ro cao và kết hợp xem xét lựa chọn những doanh nghiệp đã quá 05 năm...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 06/2023

2023-07-18
Bản tin thuế

Thuế giá trị gia tăng (Thuế “GTGT”) Nhận tiền tài trợ để thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên tài trợ phải kê khai tính thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp Ngày 14/06/2023, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 41474/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ như sau: Trường hợp nhận tiền tài trợ để thực hiện dịch vụ cho bên tài trợ như quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Điều...

Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP

2023-07-13
Bản tin thuế

Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam (HSKV) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định tại Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023. Đối với dữ liệu cá nhân đã đăng ký nhận Bản tin thuế từ HSKV, HSKV luôn tuân thủ các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan. Trường hợp Quý khách hàng không muốn HSKV lưu trữ dữ liệu cá...

Hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT còn 8% từ ngày 01/07/2023

2023-06-27
Bản tin thuế

Chính sách thuế Thuế giá trị gia tăng (Thuế “GTGT”) Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV. Trong Nghị quyết này có quy định về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết 43/2022/QH15. Theo đó, giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2023

2023-06-19
Bản tin thuế

Chính sách thuế Quy trình hoàn thuế Ngày 31/05/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 679/QĐ-TCT về quy trình hoàn thuế, cụ thể như sau: Khi người nộp thuế (NNT) gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua các Cổng thông tin điện tử khác sẽ được tiếp nhận theo quy trình sau: Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ của NNT Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động kiểm tra hồ sơ do NNT kê khai trực tuyến trên Cổng thông...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2023

2023-05-17
Bản tin thuế

Chính sách thuế Ngày 24/04/2023, Tổng Cục thuế bán hành Công văn số 1482/TCT-KK & Công văn số /TCT-KK về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) cụ thể như sau: Cấp và thông báo mã ID khoản phải nộp cho người nộp thuế a) Cấp ID đối với từng khoản phải nộp của người nộp thuế (NNT) đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất (LPTB-NĐ) theo hướng dẫn tại Mục I Phụ lục 1 công...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2023

2023-04-17
Bản tin thuế

Quản lý thuế Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 Ngày 14/04/2023, Chính phủ ban hàng Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 cụ thể như sau: Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu): Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13