Bản tin thuế

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%

2022-06-21
Bản tin thuế

Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%   Ngày 20/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT tăng từ 10% xuống 8%. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 05/2022

2022-06-17
Bản tin thuế

Quản lý thuế Kê khai, phân bổ thuế TNDN đối với chi nhánh Ngày 01/06/2022, Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 25019/CTHN-TTHT về việc phân bổ thuế TNDN đối với chi nhánh. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Công ty có 02 chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hà Nội (Chi nhánh Hà Nội) và tỉnh bắc Ninh (Chi nhánh Bắc Ninh) thì: Đối với Chi nhánh Hà Nội là đơn vị phụ thuộc trên cùng điạ bàn cấp tỉnh với trụ sở chính, Công ty có trách nhiệm kê...

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

2022-06-01
Bản tin thuế

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022 Ngày 28/05/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định này quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đối với các đối tượng sau: – Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các lĩnh...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2022

2022-05-18
Bản tin thuế

Quản lý thuế Doanh nghiệp đi vay không có nợ trung và dài hạn thì không thuộc trường hợp điều chỉnh của quan hệ liên kết với bên cho vay Ngày 25/03/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 915/TCT-TTKT giải đáp vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì không thuộc trường hợp áp dụng quy định:...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2022

2022-04-20
Bản tin thuế

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) Thời điểm khai thuế cho Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”) căn cứ theo ngày lập, không dựa theo ngày ký số Ngày 11/03/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8087/CTHN-TTHT hướng dẫn về việc kê khai thuế đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác với ngày ký số. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp Ngân hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ được thực hiện theo Khoản...

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2021

2022-03-29
Bản tin thuế

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2021 Ngày 24/03/2022, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 883/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN. Công văn hướng dẫn các nội dung sau: Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN; Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN; Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh: Mức giảm trừ, hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, thủ tục đăng ký giảm trừ; Thủ tục khai quyết toán thuế: – Đối với cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2022

2022-03-17
Bản tin thuế

Quản lý thuế Những chính sách miễn giảm, gia hạn thuế năm 2022 Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Theo đó, năm 2022, Chính phủ sẽ triển khai các chính sách chủ yếu sau đây nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid: – Giảm 2% thuế suất GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2022

2022-02-18
Bản tin thuế

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)           Kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN Ngày 27/01/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4016/CTHN-TTHT hướng dẫn kê khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế TNDN. Nội dung cụ thể như sau: Công ty có trụ sở tại Hà Nội, có Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là nhà máy sản xuất...

Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15

2022-01-28
Bản tin thuế

Nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 Ngày 28/01/2022, Tổng cục thuế ban hành Công điện số 01/CĐ-TCT hướng dẫn về việc triển khai nghị định quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15. Nội dung của Công điện như sau: – Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2021

2022-01-21
Bản tin thuế

Quản lý thuế Không có quy định miễn khống chế lãi vay với doanh nghiệp liên kết Ngày 29/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14938/BTC-TCT trả lời kiến nghị về vướng mắc chi phí lãi vay theo Nghị định 132/2020/ND-CP đối với các dự án trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo cơ khí. Nội dung cụ thể như sau: Trường hợp người nộp thuế có quan hệ liên kết phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 và Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11