Bản tin thuế

BẢN TIN THUẾ THÁNG 04/2024

2024-05-16
Bản tin thuế

Chính sách thuế Chính sách thuế đối với hoạt động mua bán nợ Ngày 26/4/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 24943/CTHN-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động mua bán nợ như sau: Trường hợp Công ty đối tác có hoạt động bán nợ theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì Công ty bán nợ thực hiện lập hóa đơn theo quy định. Trường hợp Công ty kinh doanh hoạt động mua nợ,...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 03/2024

2024-04-15
Bản tin thuế

Chính sách thuế Hướng dẫn về việc lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Ngày 27/3/2024, Cục thuế Tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 1991/CTBGI-TTHT hướng dẫn khi doanh nghiệp lỡ hủy phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Trường hợp Công ty đã lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhưng do sơ xuất sau đó Công ty đã hủy phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ đã lập, thì trên hệ thống hóa đơn điện tử đã tự động xử lý và ghi nhận đúng trạng thái người nộp...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 02/2024

2024-03-18
Bản tin thuế

Chính sách thuế Được trích trước chi phí chưa phát sinh tương ứng với doanh thu đã ghi nhận Ngày 18/01/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3703/CTHN-TTHT về việc trích trước chi phí quản lý căn hộ như sau: Trường hợp Công ty có phát sinh hoạt động còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng nhưng đã tính doanh thu thì thực hiện trích trước theo quy định tại tiết 2.20 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC: “Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01/2024

2024-02-15
Bản tin thuế

Chính sách thuế Quy định về khu công nghệ cao Ngày 01/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao. Cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao: – Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trình tự, thủ tục thành lập: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ theo quy định gửi cơ quan chủ trì trình thành lập, mở rộng khu công nghệ cao Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 12/2023

2024-01-24
Bản tin thuế

Chính sách thuế Doanh nghiệp có nhiều dự án đầu tư trên cùng địa bàn tỉnh thì phải hạch toán theo dõi riêng; Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư hình thành tài sản cố định được phân bổ không quá 5 năm sau khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng Ngày 20/12/2022, Cục thuế Tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 17075/CTHDU-TTHT về hạch toán kế toán, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: – Trường hợp Công ty thực hiện nhiều dự án đầu tư...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2023

2023-12-19
Bản tin thuế

Chính sách thuế Lệ phí trước bạ khi thay đổi thông tin đặc điểm phương tiện Ngày 20/11/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 5178/TCT-KK hướng dẫn về lệ phí trước bạ (“LPTB”) như sau: Trường hợp người nộp thuế đã thực hiện khai LPTB, nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế; cơ quan thuế đã chuyển thông tin hồ sơ thu LPTB sang cơ quan công an theo quy định nhưng vì lý do khách quan người nộp thuế được bên bán thu hồi xe cũ (xe chưa đăng ký),...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10/2023

2023-11-20
Bản tin thuế

Chính sách thuế Doanh nghiệp chế xuất cung cấp hàng hóa vào nội địa không thuộc đối tượng sử dụng ngoại tệ Ngày 06/11/2023, Cục thuế Tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 27077/CTBDU-TTHT về chính sách thuế như sau: Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa vào thị trường nội địa (xuất khẩu hoặc xuất khẩu ủy thác vào thị trường nội địa) không thuộc đối tượng được phép sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Do đó, mọi giao dịch, thanh toán, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng của doanh...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 09/2023

2023-10-17
Bản tin thuế

Chính sách thuế Các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng Ngày 20/09/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4168/TCT-TVQT về các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng như sau: – Biên lai thuế mẫu CTT50 – Phiếu thu tiền mẫu CTT41 – Biên lai thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT55, CTT55B – Biên lai thu thuế sử dụng đất mẫu CTT14 Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không còn giá trị sử dụng báo cáo Tổng cục Thuế thực hiện...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 08/2023

2023-09-19
Bản tin thuế

Chính sách chung Tổng Cục thuế tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ Ngày 18/08/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 3658/TCT-QLN hướng dẫn thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ như sau: Thông báo danh sách chi tiết người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/7/2023 trên địa bàn Cục Thuế quản lý – Đối với tiền thuế nợ dưới 90 ngày: Gọi điện, gửi thư điện tử, ban hành thông báo, đôn...

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07/2023

2023-08-18
Bản tin thuế

Chính sách thuế Quy trình kiểm tra thuế Ngày 14/07/2023, Tổng Cục thuế ban hành Quyết định số 970/QĐ-TCT về quy trình kiểm tra thuế như sau: Quyết định thay mới Quy trình kiểm tra thuế, gồm kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (doanh nghiệp), áp dụng kể từ ngày 14/7/2023. Theo đó, việc lựa chọn doanh nghiệp để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được ưu tiên thứ tự rủi ro cao và kết hợp xem xét lựa chọn những doanh nghiệp đã quá 05 năm...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13