Mạng lưới

group

Reiwa Accounting Holdings Co., Ltd (RAH)

Reiwa Accounting Holdings (RAH) là một trong những công ty tư vấn thuế hàng đầu tại Tokyo, Nhật Bản. RAH được thành lập năm 1989, và kể từ đó RAH cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho các doanh nghiệp Nhật Bản cũng như doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Nhật Bản, bao gồm tư vấn thuế, bookkeeping, hỗ trợ về kiểm soát nội bộ và M&A. RAH hiện tại có hơn 250 nhân viên, gồm các chuyên gia nước ngoài và cung các dịch vụ cho hơn 1.200 tập đoàn.